InBody

Diagnostika obezity značně pokročila a zaměřuje se na spoustu faktorů, nejen na zevnějšek. Lidské tělo se skládá ze čtyř hlavních komponentů – vody, bílkovin, minerálů a tuku. Tyto 4 prvky jsou základními složkami a měly by být v rovnováze. Je proto důležité provést přesnou analýzu složení těla, kterou umožňuje přístroj InBody.

InBody je založen na principu BIA (bioimpendanční analýzy). Lidské tělo sestává z vodičů a nebo nevodičů. Obecně platí, že 50-70% těla se skládá z tekutiny, která funguje jako vodič, zatímco tělesný tuk zastává funkci nevodiče.

Co zjistíte výsledkem analýzy na přístroji In Body?

 • váha,tělesný tuk, tělesná voda, svalová hmota, beztuková hmota
 • BMI – procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • BMR – doporučená minimální kalorická potřeba
 • hodnocení tukové a svalové tkáně
 • měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, % svaloviny v jednotlivých částech
 • tuková tkáň a její rozložení v jednotlivých tělesných částech v kilogramech a procentech
 • edém (otok) v jednotlivých tělesných částech
 • tělesná vyváženost či disbalance
 • cílová váha,kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stupeň obezity
 • impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Pravidelné měření na In Body je velmi motivační, protože vidíte všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. Měřením zjistím, zda klient jí pravidelně, zda mu neubývá aktivní kostní hmoty, zda redukuje svoji hmotnost pouze úbytkem tukové složky, zda přiměřeně narůstá svalová hmota, zjistím dodržování pravidelných pohybových aktivit.

Ve svém studiu pracuji s přístrojem InBody R20 od společnosti Biospace. Jedná se o patentovaný špičkový přístroj vysoce uznávaný mnoha klienty ve více než 40zemích světa pro svou technickou přesnost.

inbody-r20

Měření na InBody, barevně tištěné výsledky + jejich interpretace cca 1 hodinu stojí 500 Kč.

Kontraindikace

 • implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor
 • těhotenství v 1.trimestru gravidity

Měření na InBody + interpretace  500 Kč/hod